14. okt. 2009

Onani og orgasme som fødselshjelp

Fødselssmertens basis er frykt
Ordene “Det gjorde ikke vondt. Det var vel heller ikke ment å gjøre det, doktor?”, ble uttalt av en fattig bondekvinne etter en fødsel uten bedøvelse, og forandret livet til Grantly Dick-Read (1890–1959). Som engelsk obstetriker på 1920-tallet var Dick-Read vant med å behandle fødselssmerte med kloroform, et stoff som gjorde kvinnen bevisstsløs. Denne skjebnesvangre natten bevitnet Dick-Read en kvinne som nektet kloroform og likevel fødte barnet sitt uten problem.

Fascinert av den tilsynelatende smerteløse fødselen begynte Dick-Read å studere, observere og skrive om fødsel som naturlig prosess i et manusskrift ved tittel, Natural Childbirth. Hans funn brakte med seg, selvfølgelig, latterliggjørelse og forvisning ifra det gode selskap, men motstanden stanset ikke ham ifra å dele hans tro, og i 1933 kom hans gjennombruddbok, Revelation of Childbirth, som ble senere døpt om til, Childbirth Without Fear. Fordi boken også henviser seg til den jevne leser, oppnådde han en bevegelse i England, men det var ikke før mot slutten av 1940-årene og tidlig 50-årene at hans lære fant mottakelig publikum også i USA.
Det finnes ingen fysiologisk funksjon i kroppen som skaper smerte ved normal helse. I ingen andre dyrearter er fødsel assosiert med plage, smerte eller lidelse unntatt når patologi tilsier dette eller ved unaturlig tilstand som for eksempel i fangenskap. - Grantly Dick-Read, Childbirth Without Fear
Dick-Read satte fram den hypotese at kvinnes frykt ved fødselen forårsaker at blodet blir blokkert ifra livmoren fordi kroppen mobiliserte seg til å flykte ifra den farlige situasjonen. Som resultat får livmoren ikke tilstrekkelig oksygen i å kunne utføre oppgaven på optimal måte og derav påfølgende smertefull fødsel.

Denne overbevisning ledet til Dick-Reads teori om at det er frykt og spenninger som forårsaker fødselssmerte hos hele 95 % kvinner. Han kalte fenomenet, the fear-tension-pain syndrome of childbirth, og mente at ved å eliminere frykten ville kvinnen selv forløse livmoren i å fungere normalt og optimalt, og sånn eliminere smerte. Medisin skulle kun være påkrevet hvis kvinnen ikke evnet å roe ned frykten, eller ved annen fysiologisk begrunnelse.

Dick-Reads filosofi lever videre i bøker og rapporter av topp profesjonelle personer innen fødsel, og er i dag regnet som den naturlige fødselens far. Boken, Post-War Mothers: Childbirth Letters to Grantly Dick-Read, av Mary Alvey Thomas, handler om hans påvirkning av kvinnes liv over hele verden. I tillegg er det individer og organisasjoner som er dypt influert av Dick-Reads arbeid, og en av disse organisasjonene er The National Childbirth Trust, med avdelinger i hele Storbritannia. En annen voksende gruppe som er inspirert av Dick-Read er HypnoBirthing Childbirth Educationm, en gruppe grunnlag av hypnoterapist, Marie Mongan:
For de fleste kvinner er fødselen sann ildprøve. Likevel er fødselen for noen kvinner ekstatisk, bestyrkende og selv orgastisk. Hvis en kvinne føler seg komplett trygg og avslappet og eier tillitt og stoler på kroppen, kan erfaringen ble svært behagelig. Fødselsprosessen involverer frigjøring av mange av de samme hormoner og de samme fysiske forandringer som også skjer ved elskov. Det er derfor mulig at kvinner kan erfare orgasme ved fødselen. - Marie Mongan, The Sunday Times, 22. Mars, 2009.
Fødselens ekstatiske hormoner
Før vi skal se nærmere på orgastisk fødsel skal vi kort betrakte de fire hormonelle hovedsystemer som er aktive ved fødselen. Disse involverer oksytocin, endorfiner og epinephrine og norepinephrine. Oksytocin er kjent som kjærlighetshormonet, og blir produsert ved sexuell aktivitet, både ved menns og kvinners orgasme, fødsel og under stimulering av brystvorter eller amming. Oksytocin fremmer følelser av kjærlighet og altruisme, og som Michel Odent sier: ”Uansett hvilken fasett av Kjærlighet vi tar til betraktning, er oksytocin involvert.” Endorfiner, som også blir aktiv ikke kun ved smerte, men også orgasme, er hormonet for nytelse og transcendens og er kjent som kroppens egen morfin. Til forskjell fra mange andre signalstoffer blir endorfin værende i blodet i mange timer etter at de er laget. Adrenalinet (epinefrin) og noradrenalin hormoner ved stress og opphisselse. Prolaktin, moderhormonet, som stimulerer produksjon av melk i brystene, og regulerer orgasme. Bemerk at oksytocin, endorfiner og prolaktin blir frigjort ved og regulerer orgasme.

For at fødselen skal skje optimalt må det hormonelle systemet i hjernen ta styring over neocortex, som er de 6 lag med nerveceller som utgjør cerebral cortex (hjernebarken), som er den rasjonelle hjernen. Dette skifte kan bli hjulpet ved en atomsfære av trygghet og privat ro, for eksempel svak belysning, sparsomt med samtale, og ingen forventning om rasjonell oppførsel av den fødende kvinnen, og ved å stimulere det erotiske system og orgasme. Under slik trygg omstendighet vil kvinnen intuitivt bli satt fri i å vite bevegelser, lyder, åndedrett og posisjonen som gjøre fødselen enklest. Dette er hennes genetiske og hormonelle vesen. Alle disse hormonelle systemer er seriøst affektert ved nåværende fødselspraksis. Sykehusmiljø og rutiner understøtter ikke bevissthetsskiftet som gjør fødselen enklest for kvinnen. En kvinnes fysiologi er videre forstyrret ved å bli bevegelseshemmet i stillinger og kommando, bruk av medikament, keisersnitt og separasjon etter fødselen. Syntetiske hormoner har bivirkninger og bærer ikke de samme ekstatiske muligheter.

Orgastisk fødsel
Betraktet som best bevarte hemmelighet ved barnefødsel synes det som om neste skritt i prosessen av å opplyse om den naturlige fødselens fordeler, er at fødselen faktisk kan være orgastisk opplevelse med  enorm fysiologiske og psykiske fordel for både mor og barn. Vi taler ikke kun om så viktig effektiv som naturlig smertekontroll, men også å forebygge fødselstraume og -depresjon, ikke minst hva som er til barnets beste rent hormonelt sett.

Allerede i 1989 ble det konkludert ved forskning utført av Dr Beverly Whipple, så vel som andre, at spontane orgasmer kan forkomme hos visse kvinner ved fødselen. Forklaringen er at presset som barnets hode utøver i fødselskanalen stimulerer alle viktige nevene som spiller sentral rolle i kvinnens evne i å erfare vaginal-, livmors-, og g-punktorgasme. I tillegg skjer det forandring i åndedrettets rytme som er normal for sexuell respons, hvor åndedrettet blir raskere og dypere. Rask og dypt åndedrett er av flere betraktet som hemmeligheten ved å oppnå orgasme. Også frigjøring av ”kjærlighetshormonet” oksytocin, som er ansvarlig for livmorsammentrekning og nippelereksjon, demper smerte, og tilvirker sterke, effektive og selv nytefulle sammentrekninger som kan overgå vanlig sexuell orgasme, især med økning av den ekstaseproduserende beta-endorfin. Problemet er at kunstige hormoner ikke eier denne ekstaseeffekt da disse ikke når inn i hjernen.

Jordmoren Katrina Caslake opplevde selv orgastisk fødsel for begge hennes sønner:
Alle mine erogene soner ble stimulert. Jeg ytret lyder som lignet sexuell klimaks. Og det var definitivt klimaks - jeg gjorde det mest feminine en kvinne kan gjøre, og det var fantastisk.
Det var Caslakes ekstatiske erfaring som gjorde sitt til at hun utdannet seg til jordmor fordi hun visste at hun ikke er unik, og ønsker å støtte andre kvinner i å erfare en mer fornøyelig fødsel, og arbeider aktivt med prosjektet ved Yours Maternally, som er en uavhengig jordmortjeneste i London. En samme holdning er å finne ved Birth Centre i sør-London hvor jordmor Nathalie Mottershead aktivt oppfordrer til sensuell fødsel:
Hvis paret er villig, kan man utnytte nippel- eller klitorismassasje til å sette i gang sammentrekninger, åpne opp livmoren og vagina, og undertrykke smerte.
Slik stimulering kan være tilstrekkelig nok i å transformere fødselen ifra å være den fryktede smerteerfaring til å bli behagelig, selv en himmelsk, ekstatisk erfaring.
Vi fører nært samarbeid med kvinner sånn at dem kan føde i hjemmets intime omgivelse. Hvis den vordende mor åpner seg for å føle seg sexy, kan fødselen bli behagelig framfor smertefull, og noen ganger bygge det seg opp til et crescendo ved nedkomsten. -Nathalie Mottershead
Andrya Prescott, talspersonen for Independent Midwives Association, forteller at:
Det er godt knep i smerteoverstyring, og for å sette i gang sammentrekninger, om kvinnen er komfortabel med i å stimulere niplene eller klitoris mens hun føder.
Ina May Gaskin utførte en undersøkelse over 151 kvinner, og 32 kvinner rapporterte at de hadde erfart minst en orgastisk fødsel. Disse kvinner hadde til felles at dem var åpne for slik erfaring. Gaskin, som er pioner i naturlig fødsel og første jordmor som gitt ut offentlig med å bekreftelse at kvinner kan erfare sexuell klimaks ved fødselen, mener at kvinner hadde tenkt seg om to ganger før epidural om dem kjente til den naturlige ekstatiske muligheten, men saken er at ingen taler om denne løsningen. Dette er årsaken til at orgastisk fødsel er temmelig langt ifra den ildprøven mødre som regel beretter om. Kvinner forventer seg i angst den store smerten, og åpner seg ikke opp for fødselens ekstatiske side. Som i all sexuell aktivitet er kvinnens omfang  i nytelse proporsjonal med hvor mye hun evner å slappe av, føle tillitt og trygghet. I en tilstand hvor kvinnen forventer seg smerte, blir musklene anspente og adrenalinnivået stiger høyt selv før fødselen begynner. Jordmoren Andrya Prescott minner oss på om at:
Adrenalin forhindrer sexlyst og livmorsammentrekning. Man blir anspent og har lettere med å føle smerte. Det er derfor kvinner har vanskelighet med å føde på sykehus. Omgitt av fremmende vil adrenalinnivået stige, og hun får seg ikke til å slappe av. Og selv om kvinnen skulle være rede til å åpne seg opp for kåtskapen, kan man like så godt glemme noe slikt på et sykehus.
Fødselens glemte sexualitet
En del av problemet synes å være at barnefødselens sexualitet er blitt undertrykt og fornektet i historisk tid. I boken, Ina May's Guide To Childbirth, påpeker Gaskin at fødselens feminine sexualitet måtte undertrykkes av medisinske menn for at dem skulle bli gitt adgang til den fødende kvinnen i det 18. og 19. århundre. Senere ble 'benektelsen' institusjonalisert da sykehusfødsel ble rutinen. Selv i dag er tematikken fortsatt sosialt tabulagt. Carolyn Cowan, en yogalærer og doula i sør-London, og som har erfart ekstatisk fødsel, forteller:
Mange kvinner føler seg anormale eller som avvikere hvis de tillater sexuelle følelser ved fødselen. Mange kvinner føler seg skamfulle overfor tema. Jeg holder erotiske danseklasser for gravide som forsøker å kvitte seg med disse begrensningene. Jeg burde vite en eller to ting om dette – det krevde en fødsel av sønn for at jeg skulle oppdaget g-punktet.
Tidevannet er ved å snu. Flere og flere fagfolk og jordmødre påpeker hva som synes å være temmelig opplagt men glemt – at i og med sex leder til graviditet, er disse to nært forbundet.
Når vi ser på sex, fødsel og amming, er det de samme hormoner som er involvert. Det synes opplagt at fødselen er til del i kvinnens sexualitet. – Michel Odent.
Orgastisk fødsel er i vinden i offentlig debatt etter at den amerikanske dokumentasjonsfilmen, Orgasmic Birth, ble vist på fjernsyn, og i grunn har skapt ny bølge i den ekstatiske eller orgastiske fødselsbevegelsen. Mer ukjent er den enda bedre russiskprodusert filmen fra 80-tallet med tittel, Birth As We Know It, hvor kvinner forteller om 20 minutter vedvarende orgasmer som undertrykker smerten og healer deres egne fødselstraumer som har ligget begravd, men som blir tilgjengelig til forløsning ved fødselens intensitet - disse kvinnene ønsket ikke å påføre barnet samme fødselstraume.

Ikke for så lenge siden eksisterte ikke kvinnelig orgasme, rent faglig. I dag står orgastisk fødsel og ammeorgasme på tur i å bli anerkjent for hva orgasme så moderlig er. Kvinneorgasmen er ikke lenger sekundær egenskap ved formeringen underlag mannen, men forstått som reell hormonbombe til det beste for barnet fysiske og psykiske grunnlag. En undersøkelse viser at 21 % kvinner opplever spontan orgasme ved fødselen, og hele 40 % opplever spontane orgasmer ved amming. Moderorgasmer er ikke så uvanlig og aå stort et avvikt som mange tror, men fortsatt temmelig utbredt innen rammen av et samfunn som faktisk har fremmedgjort og sexualisert kroppen etter maskuline verdier. Disse tall vedrørende moderorgasmer vil nok bli høyere i framtiden når vi lærer å leve mer holistisk i pakt med naturen og avbalansert med oss selv. Inntil videre har det vært få kvinner som våger å fortelle om deres moderorgasmer, noe som har gjort sitt til at fødselsorgasmer og ammeorgasmer et blitt godt bevart hemmelighet kvinner seg imellom når de har turt å dele denne erfaring med hverandre.

Michel Odent, en obstetriker som revolusjonerte barnefødsel ved å introdusere konseptet om fødselsbasseng, og forfatter av boken, The Functions of the Orgasms, påpeker:
Folk pleide å tro at kvinnelig orgasme ved samleie ikke forekom. Jeg tror at i årene som kommer vil orgasme under fødselen bli anerkjent som naturlig bestanddel av fødselserfaringen. Ideen om orgastisk fødsel er understøttet av anekdotisk bevis av tusenvis av kvinner. I min siste bok har jeg behandlet fosterejeksjonsrefleksen – en orgastisk tilstand ved fødselen som bidrar til rask utdrivelse av babyen. Under fødselen skjer det enorm hormonell endring i kroppen, med økt prolactin, beta-endorfin og oksytocin som blir forløst. Disse ekstatiske molekyler bidrar med å presse babyen ned i fødselskanalen. -Michel Odent
I dag er det stadig flere vordende foreldre som er opplyste av doula eller jordmor om effekten av stimulering av pupper og klitoris som beste måten for moren å føde barnet med minst mulig smerte, og snarere da i ekstase. Eller dem er blitt undervist av tantralærer i å ha påpasselig tantrisk sex under selve fødselsprosessen, i hengivenhet overfor hverandre til ære for hennes dypere moderlige skapende funksjon for i stiuasjonen å oppnå dypere ekstatisk forening. Dette understøttes i at sexuell opphisselse forløser oksytocin, et kjærlighetshormon som virker sosial regulerende og bindende, samtidig som hormonet trigger orgasme og gjør fødselen mer effektivere og enklere. Hormonet er også et endorfin, og sammen med nytelsen også er svært effektiv smertedreper. Hele kvinnens sexualitet virker som et holistisk hele under den perfekte fødsel så fram kvinnen åpner seg opp for hennes moderlige sexualitet og påfølgende ekstaser. Faren blir på den måten til naturlig stabiliserende del i fødselsprosessen, og behøver ikke å føle seg hjelpeløs på sidelinjen. Ikke er det kun moren som kan føle velvære ved å bringe sex eller onani inn i fødselsprosessen, men også babyen opplever kraftige velværebølger av hormonene, og har derfor mer harmonisk fødsel som god start på livet.

Store fysiologiske fordeler med orgastisk fødsel
For dem av oss som er velvandret i denne del av faglitteraturens verden vet at orgastisk fødsel og onani som effektiv fødselshjelp ikke er moderne oppfinnelse, og at de fleste av fremste forkjempere for denne naturlige rettighet er profesjonelle kvinner, selv om det finnes representanter i menn med solid utdannelse og praksis bak seg. Orgastisk og ekstatisk fødsel er nevnt i flere sammenheng verden over, men i Vesten er fenomenet ofte blitt gjort kjent som "en bisetning" og da gjerne i omskrivning fordi denne type ekstase er tabulagt på en sammensatt måte. Ikke for så lenge siden rådet det medisinisk tvil om eksistens og gyldighet av kvinnelig orgasme, samt at kvinnens sexualitet har vært eller i stor grad er underlagt mannens verdier og sexualforståelse. At fødselen ikke inngår i sexuell kontekst på sykehusrommet, men heller tenkt på som medisinsk problem, er ikke en overraskende kulturell behandling av fødselsprosessen - en prosess som faktisk har alt med det sexuelle å gjøre. I dag gjenoppdager mange kvinner og jordmødre de enorme fysiologiske og psykiske fordeler for både mor og barn når man putter sexualitet tilbake i fødselsprosessens dagsorden.
Nytelse ved fødselen kan være utgangspunktet for optimal familierelasjon. Vår viten om reproduksjon tyder på at det kan være en biologisk relevans i å forene nytelse ved fødselen med det beste utfallet for barnet. -Niles Newton, Ph.D,, "Psychological Factors in Birth and Breastfeeding".
Ina May Gaskin, som har vært jordmor for 1000 fødsler innen 2003, hevder at kjønnslig stimulering ved fødselen viser svært åpenbar og viktig fysiologisk fordel:
Jeg har aldri sett noen kvinne revne under utdrivningsfasen hvis de har kysset, eller kjæler med seg selv når barnet er på vei ut. -Ina May Gaskin's Guide to Childbirth, s. 251
Vi lar Ina May Gaskin selv forklare hvorfor:
Menn tar for gitt at deres kjønnsorgan kan øke i størrelse og bli liten igjen uten å bli skadet. Hvis obstetrikere (og kvinner) hadde forstått at kvinnens kjønnsorgan fungerer på tilsvarende måte, ville klipping og revnenivå i Nord Amerika gått ned over natten. Jeg liker å spørre kvinner i mitt publikum om hva som skjer under deilig kyssing. Hvilke følelser oppstår? Øyene ruller tilbake, og kvinner får interessant ansiktsuttrykk når jeg stiller dem spørsmålet. Noen har mot til å si at underlivet begynner å kile. Da blir vi enige om at det skjer en utvidelse. Fødselen er en begivenhet som gjør skjeden større, sexuell forspill er annen. Forskjellen mellom menn og kvinner er at han kan betrakte hans forøkning, noe hun ikke kan. Hennes utvidelse er like virkelig og viktig som hans - spesielt ved fødselen. Hvis hennes vev ikke er tilstrekkelig utvidet når babyens hode begynner å komme tilsyne, vil livmoren likevel presse hodet gjennom vaginal vev som ikke er så mykt og åpent som det burde. Revner oppstår på denne måten. Ideelt sett skulle alle kvinner vært sexuelt opphisset og derfor utvidet under fødselen [...] En bedre atmosfære på sykehusavdelingen vil være en nødvendig førstebetingelse -Ina May Gaskin's Guide to Childbirth
At kvinner får utvidet skjede når de blir kåte og våte, burde være et kjent faktum, men hvor effektivt virker denne vaginale responsmekanisme på onani i relasjon med fødselen?
Jeg har aldri observert noen skader på kvinner som har benyttet seg av stimulering av klitoris som avslapningsmiddel under fødselen. Onani synes å forøke den vaginale utvidelse optimalt idet barnet drives ut. -Ina May's Guide to Childbirth, page 256.
Ved siden av nytelse og smerteforløsning, er fordelen ved sensuell fødsel altså at det også gir mindre fysiologisk skade.
Kvinner som er avslappet og føler seg vel, har enklere fødsler, og er mindre utsatt for revning og blødninger. Frykt gjør at kvinnen blir mer anspent, og holder babyen tilbake. – Katrina Caslake
Sunn fornuft vinner sakte men sikkert over tabu
I disse tider er fødselsorgasme sakte men sikkert ved å frigjøre seg ifra sterkt og sammensatt sosialt tabu med tanke på morens og barnets beste, fysiologisk og psykologisk. Det er spådd at innen 50 år vil fødselsonani og fødselsorgasme være generelt akseptert som den beste helsemessige og mest effektive løsning i å forebygge og avlaste vanskelig fødsel for både mor og barn, og vil være fremste naturlige alternativet framfor medisin. Onani eller intimfødsel vil være forstått som beste hormonelle start for barnet og etablering av familieliv. Allerede i dag er det flere vordende mødre som omfavner muligheten av orgastisk fødsel framfor den tradisjonelle smertefulle fødsel vi så kulturelt er blitt vant med i forrige århundret da fødselen ble underlagt medisinsk behandling og fratatt naturlig, feminin sexualitet på sykehus. Det er mange kvinner som intuitivt og rent instinktiv ønsker å onanere under fødselen, men avholder seg alene på grunn av omgivelse, miljø og tabutanker. Det er helt klart at kjønnslig stimulering derfor har forekommet i all tid under mer naturlige forhold.
Jeg virkelig mener at hele tema å stimulere klitoris under fødselen bør bli til åpent samtaleemne. Jeg kan virkelig ikke tro at jeg måtte skjule overfor jordmødrene og andre tilstede hva jeg spurte Robert om – jeg mener, der lå jeg naken, bena ifra hverandre og var rede til å presse ut en baby, men av en eller annen grunn skulle det være skamlig at Robert masserte min klitoris. Han var flau, men jeg elsket det – det var vidunderlig å ha det så deilig i all smerten. Kanskje onani ikke er så skamfullt, men at det er en veldig privat handling. Kanskje løsningen kan være ikke å ha så mange personer tilstede, eller være så tøff å be dem å forlate rommet når man ønsker privatliv. -Robbie Davis-Floyd Ph.D. (Author of Birth as an American Rite of Passage, quoted in Childbirth Alternatives Quarterly, Summer 1985)
Orgastisk fødsel knyttet til god sexualhelse, derfor barndomsonani
Forskning har påvist at de kvinner som mest sannsynlig erfarer moderorgasme, spontant eller overlagt, er kvinner som allerede eier godt forhold med seg selv sexuelt, kvinner som har lært seg enkelt å få orgasme. De fleste svært orgastiske kvinner har onani fra meget ung alder til felles. Nå som det viktorianske onanitabu overfor barn dør ut, og moderne psykologer, sexologer og familierådgivere oppfordrer foresatte i å la barna onanere heller mer enn mindre, og å understøtte de unge med tilstrekkelig god informasjon om onaniens gleder og fordeler, synes det logisk å formode at forekomst av fødselsorgasme og ekstatisk nedkomst vil stige naturlig, og det samme gjelder ammeorgasme. Sånn kan barneonani faktisk bidra med å gjøre hennes framtidige barnefødsel enklere, ved siden av å være praktisk middel som kan gjøre den forestående menstruasjon mindre smertefull, fjerne hodepine naturlig i stedet for medikament, og generelt legge godt grunnlag for det kommende sexliv. Onani skader ikke barnas kropp og psyke som man mente en tid tilbake, men forbygge livet på svært mange heldige måter som nesten gjør det humant kriminelt å nekte eller straffe det onanistiske barn, eller bare å gi det dårlig samvittighet og skamfølelse.
Forskning har funnet ut at skjedesammentrekninger ved fødselens fase har direkte sammenheng med kvinnes evne til å ha orgasme under svangerskapet. Kvinner som fikk orgasmer hadde raskere utdrivningsfase ifølge en undersøkelse, og sannsynlighet for bruk av forløsningstang er lavere […] Orgastiske kvinner med god kontakt med deres sexualitet har raskere og mindre kompliserte fødsler. - Andrew Stanway MD & Penny Stanway MD, Choices in Childbirth.
God sexualhelse som grunnlag for orgastisk fødsel vil ikke kun gjøre fødselen hormonell foredelsaktig, men også gjøre fødselsprosessen raskere overstått og mindre komplisert, og i drastisk grad forebygge fysiologisk skade på kjønnsorganet, samt avverge fødselstraume.
Jeg følte babyen kom ned. Følelsen var ekstatisk. Jeg hadde i grunn forberedt meg på at det skulle bli like smertefullt som den forrige gangen. Denne gangen var fødselspulsen bare fantastisk! Jeg bygget opp til en fødselsklimaks etter ni måneder deilig forspill. Med et press kom babyen ned i fødselskanalen. Neste presset brakte han ned, ned i det rom like før orgasmen som gjør at vi kvinner vet hvor godt Gud måtte ha følt når han skapte planeten. Vannet støttet rundt min fødselsåpning. Jeg er ikke alene i min bestrebelse lenger. Jeg følte forbindelse til fastland, min kilde. Jordmødrenes hender visste akkurat hva de måtte gjøre for å støtte hodet som kom så raskt ut. Hvor glad er jeg ikke for alle disse årene med orgasmer! Sakte orgasmer, raske, orgasmer som bygget seg, og vedvarte, og toppet igjen og igjen. Dette var øvelsen som bidro til mitt barns milde utdrivning sånn at han ikke ble drevet ut for raskt. Han kom som jeg kom med ham. –Jeannie Parvati Baker, Prenatal Yoga and Natural Birth.
De hormonelle fordeler av orgasme som fødselshjelp
Fødselen var så ukomplisert at jeg trodde det ville ta lang tid før babyen kom […] Jeg fant ut at massasje av klitoris var utvungent og grasiøst smertestillende […] Jeg kunne relatere min bevissthet og kropp bedre som naken, så jeg kledde av meg alle plagg, og falt inn i en mer instinktiv tilstand. Min manns nærvær gjorde at jeg følte meg vellystig og trygg. Jeg knelte i stuen og førte hånden min opp i vagina og følte min babys hode inne i meg. Med rytmiske kroppsbevegelser og mye massasje av vulva, kunne jeg virkelig kjenne at barnet mitt kom … Babyen Kom, Moren Kom. Høye og dyp røst hjalp med å forløse muskulær anstrengelse. Jeg har fortsatt erotiske drømmer om denne innstendige sexy og smerteløse overgangen ved fødselen. –Mary Field, The Jewel in the Crown, (Childbirth Alternatives Quarterly, Summer 1985).
Orgasme har vist seg å være naturlig hormonell smertedreper. Mange kvinner onanerer for å lette på mestruasjonskramper, eller har sex imot hodepine, og opplever at smerten blir vasket ut med forløsende orgasme.
Ifølge Ann Douglas og John R Sussman, MD., forfattere av boken, The Unofficial Guide to Having a Baby, er en orgasme tenkt å ha 22 ganger større avslappende effekt enn gjennomsnittlig smertestillende medikament. Hvis du legger til det faktum at vagina vanligvis åpner seg to tommer ved sexuell opphisselse, er det kun fornuftig å elske ved fødselen. -Laura Shanley, author of the book, Unassisted Childbirth
At erotisk stimulering og orgasme er naturgitt ved fødselsprosessen synes å være biologisk selvfølgelighet i lys av alle naturlige fordeler. En vesentlig virkning av orgastisk fødsel er iakttatt i de tilfeller hvor moren har opplevd både en fødsel som har vært vanlig og en fødsel som har vært ekstatisk, og som forteller om et langt større fysisk og psykisk overskudd for barnestell like etter fødselen ved sistnevnte type nedkomst. Man taler om dette som dag og natt. Også hjelper orgastisk fødsel på å oppnå raskere sexlyst etter fødselen, som vil være til stor fordel for fleste par. Mange kvinner blir naturlig kåte kun under amming, og dette vil være god periode å elske. Rent hormonelt synes det som orgastisk fødsel og moderorgasme bidrar med sunneste start på familielivet på alle måter, og at naturen faktisk dikterer dette til tross vår moderne kultur motarbeider hennes visdom. Det er også en god og gammel kjærringråd i at ammende kvinner bør smøre inn brystvortene med sæd så ofte som mulig, for det skal ikke finnes ingen bedre lindring for ammesårhet enn sæd.

Forandring i holdninger overfor kvinnelig orgasme
Både fødselsorgasme og de spontane ammeorgasmene er kritisert fordi man ønsker å forstå kvinnelig orgasme strengt innenfo de sosiale forståelsesrammer som vår kultur har konstruert vedrørende orgasmens funksjon. I dag er kvinnelig orgasme i stort grad definert etter mannens sexuelle standard, som fargelegger vår kulturelle identitet og følelsesliv, og for mange skal deres orgasme derfor ikke eie andre eller helt annerledes helsemessige og sosiale faktorer utenfor den maskuline vedtatte rammen. Dette sitter så dypt i at selv mange kvinner tror fullt og fast om dette vedrørende sine orgasmer fordi man ikke vet annet, og tenker at det er noe galt med dem ved spontane moderorgasmer under fødselen framfor smerte, og videre under amming. Både fødselsorgasmer og den mer anerkjente ammeorgasme viser til at kvinnens orgastiske mekanisme faktisk eier helt andre fysiologiske eller hormonelle helsefunksjoner og psykososiale feminine betydninger enn kun å være til "sekundær egenskap" ved formering. Disse moderorgasmer utløser hormoner, blant annet oksytocin, hos mor og barn, som vi vet handler dette hormonet om å knytte sterkt sosial bånd, samt transcendent opplevelse. Moderorgasmer kan overføre dette hormonelt til barnet både ved fødselen og amming.
Jeg tror helt og fast på at kvinnelig orgasme eksisterer for at kvinner skal bli balanserte og glede seg over det, men ikke kun dette alene. Orgasme eksisterer som verktøy under fødselen. Helt siden min første fødsel har jeg undervist kvinner om den kvinnelige orgasmens nytteverdi ved fødselen. -Shiraz Ariel Drori (birth coach and doula), Orgasm a tool for birth", Israel.
Intimfødsel
For meg var fødselen total tenning. Ja, det var smerte – mye smerte, og den mest effektfulle smertestilleren var stimulering av klitoris. Larry kjælte med mine pupper og klitoris, og kysset meg dypt og inderlig for timer helt til babyen kom. Når han måtte forlate rommet, onanerte jeg inntil han kom tilbake. Jeg hadde massevis av orgasmer. Orgasmene synes å flyte sammen med riene. Selv når jeg presset ønsket jeg klitorisstimulering. Det var den mest sexy fødselen noen sinne! Og jeg elsket hvert minutt. Jeg var komplett levende og elsket – tent i hver eneste celle. Jeg følte at totaliteten av Larry og meg – helheten av alt hva vi er individuelt og sammen – ga fødselen til vårt barn. -Robbie Davis-Floyd, PhD, Birth as an American Rite of Passage.
Flere og flere våkner intuitivt opp til erkjennelse av at nippelstimulering og onani, selv tantrisk eller forsiktig samleie, er naturlig element i fødselshjelp da biologi synes å understøtte moderorgasme ved fødselen, så vel som ved amming. Det synes som om naturens økonomi har innredet kroppen med stor visdom slik at barnet presser på de eksakte punkter som gir kvinnen mest mulig sexuell stimulering, og sånn frigjøre viktige hormoner som barnet trekker stor nytte av, og som er kjent for å styrke sosial relasjon og jording. Hva er årsak til at press imot g-punktet hever smerteterskelen med hele 100 prosent? Denne mekanisme i smertekontroll kan utnyttes lenge før barnets hode presser imot g-punktet, men ved hjelp av en finger fra en av dem som er tilstede. Hvorfor er brystvorter så sensitiv erogen sone som forløser viktig hormoner for barnet, hormoner som gjør effektiv fødsel mulig knyttet til orgasme? Stimulering av klitoris og skjede under amming frigjør også større flyt av mengde melk, og mange kvinner føler seg derfor naturlig kåte under ammingen til tross de ikke har lyst på sex både i forkant eller ettertid av amming, til stor fustrasjon overfor far eller partner - noe som nok en gang har ledet til utroskap og familiebrudd.
Du er biologisk designet til å ha stor glede av kroppen ikke kun ved elsking og samleie, men under fødselen og amming […] Fødselen tilbyr sexuell nytelse som forlengelse av den deilige følelsen (ved tidligere fasen av fødselen da livmoren trekker seg sammen, hvis du er avslappet og føler deg sikker) fram til voldsom fødselsklimaks (ja, som en orgasme) idet babyen sklir ut i denne verden og inn i dine ventende armer. -Diana Korte og Roberta Scaer, A Good Birth, A Safe Birth.
Alle de vanlige teknikker ved elsking […] medfører vakker forsterkende effekt på fødselsprogresjonen. Dype og varme kyss gjør at morens ansikt blir avslappet, dette gjelder den andre enden av hennes anatomi også. Nippelstimulering gir effektivere skjedesammentrekning. Samleie i de tidlige fasene av fødselen er svært fordelsaktig på grunn av at sæd innholder hormonet relaksin […] Kjærlig berøring, erotisk visking, dyp øyekontakt og kroppslukter bidrar med noe verdifullt til den orgastiske fødselen klimaks. -Marilyn Moran Ph.D., The Benefits of Sexual Closeness During Birth, (Two Attune, Sept. 1992)
Ikke er det kun naturlig og fordelsaktig å elske når barnet blitt ammet da morens kropp er innrettet denne ordning og rytme, men sæd er faktisk også det beste middel imot ammesårhet ved regelmessig smøring. Farens penis og sæd har derfor fortsatt stor brukbarhet for morens omsorg for barnet. Også sæd utløst i vagina under selve fødselsprosessen og riene er noe som kan hjelpe fødselen betraktlig. Det er kjent at relaksin er et hormon som relakserer livmoren, og er brukt som medisinsk anvendelse i å redusere behov for keisersnitt under vanskelig svangerskap. Relaksin gjør at ledd og bindevev myker opp, øker bevegelighet i bekkenet, da relaksin også er årsak til bekkenløsning idet hormonet gjør brusken som binder bekkenbeinene sammen myk.

Flere par har erfart at sexlivet blir bedre og mer meningsfullt etter intimfødsel, som om kvinnen vinner dypere kontakt med hennes feminine sexualitet under prosessen i å forløse barnet orgastisk eller ekstatisk, og vet at mannens kjærlighet aktivt har vært med på å understøtte henne i denne prosessen ved kyssing, kjærtegn av pupper, onani av henne, og endog vaginal penetrering med omtenksom penil bevegelse som ikke kommer til å butte hardt imot barnet. Under riene og eventuelle orgasme for den ene eller den andre eller begge, får både mor og far dyp opplevelse av å føde barnet sammen, nært og intimt som om ett legeme. Sæd vil aldri være annet enn sunn berikelse.
Jeg spurte min mann å elske med meg fordi jeg var i et romantisk hjørne og ønsket å føle ham inne i meg der og da. Det var vakker erfaring. Jeg hadde noen orgasmer mens riene pågikk – en absolutt henrivende opplevelse. Jeg kjente ingen smerte i det hele tatt […] [siden da] har vårt sexliv gått ifra meget bra til ekstraordinært. -Marilyn Moran Ph.D., The Effect of Lovemaking on the Progress of Labor, (Pre- and Perinatal Psychology Journal, Spring 1993).
Kulturell motstandskrefter
Kritikere av orgastisk fødsel kan deles i to grupper, dem som ikke tror på muligheten av orgastisk fødsel unntatt ved sære tilfeller, og dem som mener at ekstatisk fødsel er moralsk forkastlig. Den første gruppen behøver ikke å se noe galt i å gjøre fødselen enklere og mer harmonisk ved å utnytte kroppens iboende ressurs i smertekontroll, men at man heller er skeptisk til at det skal foreligge slik mulighet i større grad til tross god forberedelse. Disse kritikerne mangler å sette seg inn i dokumentasjon som viser at det finnes mange leger, jordmødre og mødre som forteller om at livmoren og skjeden åpner seg overraskende effektivt ved hjelp av stimulering av brystvorter, klitoris og især orgasme selv etter at medisin har svikter. Selv onani uten orgasme har reddet kvinner ifra keisersnitt.

Den andre kritiske gruppen lever ut sin moralske natur, gjerne å referere til Bibelen. Det gamle Testamentet pålegger kvinnen fødselssmerte som direkte straff for å ha lyttet til den talende slangen og spist av eplet for å våkne til kunnskap. Det eneste botemidlet imot denne straff i dagens samfunn synes å være medisinsk inngrep, men selv noen anser også medisinering i den forbindelse som moralsk galt fordi man mener at kvinnen skal lide seg gjennom fødselen for å være lydig den jødiske gudens vilje, og at smertelinding derfor må være et satanisk påfunn. Når vi parer den gamle jødiske læren om kvinnens syndige natur og hennes straff med den sosiale arv med den nyere sterkt viktorianske tabuet vedrørende kvinnekroppens natur, er det ikke rart at orgastisk fødsel møter følelsesmessig motstand også selv hos moderne kvinner. Når vi tenker på at det kun er i de aller siste årene hvor det er blitt generelt sosialt akseptabelt å gjøre kjønnet glatt og hårløst uten særlig fare for å bli omtalt som hore eller pedofil, vil orgastisk fødsel behøve minst de samme 10 årene i å bli noe bedre sosialt akseptert blant den yngre generasjon som en moralsk forståelse av at naturlig biologisk smertelindring i kjønnslig stimulering og orgasme må være til kvinnens frie valg, som hennes iboende kroppslige råderett.

Den største motstand imot orgastisk fødsel i folkelig debatt kommer imidlertid fra kvinner som påstår at dem har født i heftige smerter som man fremmer med en største stolthet (vi skal ikke nekter dem denne stolthet og bragd), og derfor ønsker å fremstille seg som moralske "bedrevitere" i hva som burde være korrekt også overfor andre. Slik respons er typisk et menneskelig trekk, men man kan undre seg om den ”gode moral” ikke er basert på misunnelse overfor dem som faktisk forteller om ekstatisk og enkel fødsel. At fødsel er smertefull vet vi alle; da det er tilsynelatende faktum som er innprentet i vår underbevissthet ved skrekkhistorier og andre filmatiserte dramatiseringer i en grad hvor mange derfor mener det er moralsk galt å hevde at naturlig fødsel ikke kan være annet enn smertefullt. Problemet er derfor helt åpenbart at vi har skapt en kultur hvor mange har kommet til å hedre smerte som den eneste korrekte egenskap og kjennetegn på "naturlig fødsel". Likevel vet noen bedre. Det begynte med Grantly Dick-Read som hevdet at kvinner opplever fødselssmerte på grunn av frykt. Da er det ikke særlig moralsk av dem som har opplevd stor smerte ved fødselen å skremme en ny generasjon vordende mødre med samme tilbakeliggende frykt ved å skryte av deres smerter, og fremmer seg selv som autoritet om det helt utenkelige ved orgastisk fødsel, som nå faktisk er en fullstendig uvitenskapelig påstand.
Mange kvinner er kulturelt programmert å være redd fødselen. De hører skrekkhistorier og ser programmer som ER og Causalty hvor kvinner alltid skriker blå mord og slår mennene deres. Det behøver virkelig ikke å være sånn. Jeg har assistert flere kvinner som har hatt ekstatiske fødsler. De forteller meg at; ”jeg kan ikke dele dette med andre fordi jeg føler at jeg skryter da så mange kvinner har hatt dårlig erfaring”. Så disse historiene kommer ikke ut. -Caroline Flint (jordmordleder og grunnlegger av The Brith Centre in London), The Sun, 8. april 2009.
Vi må selvfølgelig respektere vordende mødre som bevisst ofrer biologisk og psykisk mulighet i å utnytte kroppens sexualsystem som smertekontroll og -overstyring hvis kvinnen selv ikke forstår annet enn det korrekte ved smerte eller medisinering på bekostning av naturlig ekstatisk forløsning som andre kulturer taler mer fritt om. Dette er et valg hun må være fri til å ta på vegne av seg selv og barnets hormonelle omstendighet. Det vi ikke kan respektere er at disse kvinner samtidig skal latterliggjøre mødre som er så modige at dem deler med oss av deres erfaring med spontane orgasmer ved fødselen som overrasket dem ved å overstyre smerten. Mange mødre har fått trøst i vite at dem ikke er alene om opplevelsen, da enkelte kvinner faktisk har tenkt om seg selv som unormale, syke og umoralske. Sannheten er at det er enhver kvinnes iboende og naturlige rettighet å erfare harmonisk og ekstatisk fødsel framfor å overgi kroppen og barnet til mer stresset og vanskelig situasjon. Faktisk kan man hevde at orgastisk fødselsrettighet er i like stor grad eller av enda større betydning enn å kjempe for kvinnes rettighet til abort. Som Allen Cohen hevder så poetisk i, Childbirth is Ecstasy: ”Det hadde ikke eksistert krig om hver mann hadde mottatt hans sønn på denne måten, og hadde vært sammen med hans kone om denne ekstatiske handling.”

Beskyldning om incest
Noen har fremmet den påstand at fødselsorgasme representerer incest. Rent juridisk sett kan ikke fødselsorgasme eller endog onani eller intimfødsel ved fødselen defineres som incest. Den orgastiske fødsel har ingenting med å få sexuell tilfredsstillelse ut av barnet, eller påføre barnet sex. Orgastisk fødsel handler derimot alene om fødselsprosessen og dens fysiologiske, psykologiske og spirituelle dynamikk. Denne prosessen eier ingen juridisk representasjon i loven vedrørende sexualbestemmelser. I orgastisk fødsel (som ofte er spontan) og intimfødsel foreligger det ingen sexualobjektgjøring av barnet. Erotisk stimulering og orgasme som smertekontroll er ikke brakt hen på barnet selv, unntatt det naturlige faktum, som også er sakens kjerne, at det finnes svært positive hormonelle bivirkninger for barnet, men så er barnet i seg selv ”bivirkning” av sex. Eventuelle orgasmer under fødselen er tilveiebrakt av den kunst å håndtere fødselsprosessen naturlig og optimalt. Det representerer livskunst i å frigjøre skapende feminin kraft på mesterlig måte med terapeutisk konsekvens.

I stedet for å vri og vrenge det hele over på tanker om incest burde man være mer humant innstilt og derfor heller vurdere den biokjemiske fordel ved orgastisk fødsel på vegne av barnets fysiologiske og psykiske velferd og helse. Barn som fødes på orgastisk vis mottar enorm hormonell og nevrologisk utbytte av erfaringen, og nevrobiologien av denne kjærlighet vil legge til rette et solid psykisk liv. Ekstatisk fødsel og påfølgende hormonelle bølger av deilige og betrygge følelser er langt bedre enn vibrasjoner av frykt og påfølgende fødselstraume som babyer flest blir påført og preget av for resten av livet. Moderens smerte forårsaker tristhet og depresjon i barnets system, og barn føler seg ansvarlig for morens lidelse, men fakta er at det er morens psykiske holdning, som ofte er farget av samfunnets normative holdninger, som forårsaker hennes smerte og barnets traume. Det er opp til hver enkelt vordende mor å gjøre det bedre enn som så ved naturens iboende visdom ved å tenke på framtidens beste for barnet framfor de øyeblikkelige begrensede normer, som ikke eksisterer om 50 år uansett.

Religion har i stor grad lært oss til å akseptere den smerten som også direkte skader barnet. Vi kan med god samvittighet åpne oss for muligheten av at det ikke behøver å være fødselssmerte i det hele tatt, i og med det er så mange kvinner som rapporterer smertefri fødsel som erfart fakta, ja, selv så ekstatisk at det overgår vanlig sexuell orgasme, som rapportert av flere kilder:

Denne fødselen var ikke smerteløs, men veldig deilig. Vi hadde aldri lest noe om dette aspektet, og tok oss med stor overraskelse. Da babyens hode ble synlig, så jeg på Jeans at hun hadde eksplosiv orgasme som bare rullet videre. Hvor langt unna var ikke dette ifra smerten og lidelsen i den utbredte myten! Mange år senere spurte vi en sympatisk lege om dette. ”Ja”, svarte han, “dette har jeg sett noen ganger. Det kan være at mange kvinner faktisk har orgasmer ved fødselen, men tolker det som smerte fordi følelsen er mer intens enn noe annet av hva de har erfart, og fordi kvinner er innstilt på å forvente smerte”. – Donn Reed, The Home-School Challenge.

I et intervju med The Sun den 8. april 2009, hevder den 42 år gamle Linda Hinchcliffe fra Farnborough, Hampshire, mor til 9 barn, at hun fikk orgastiske fødsler med hennes siste fire barn etter noen vanskelige fødsler med keisersnitt, og hadde lært at fødselen kan være orgastisk. Om disse moderorgasmene forteller hun:
Orgasme kommer som sakte rullende klimakser som varer fem minutter hver. De orgasmene jeg har hatt under fødsler er omtrant 10 ganger bedre enn dem jeg har hatt ved samleie. De er lenger og dypere, og strømmer gjennom hele kroppen med varme.
Hvis en kvinne erfarer smerte, kan det være fordi hun forventer seg smerte (som er vanlig i vår kultur), eller at hun på en eller annen måte faktisk føler seg bedre med smerten framfor ekstase på grunn av moralsk innstilling eller religiøs forestilling, bevisst eller ubevisst. Vår moralske holdninger påvirker fødselen da denne begivenhet, som bør være hellig og ekstatisk, virker så dyptgripende i oss (derfor påvirkende og bestemmende i barnets velferd).

Ekstatisk og tantrisk fødsel i nyreligiøsitet
Jeg nyter å gi fødsler. Jeg finner fødselen å være oppkvikkende og opphissende, sexuell og spirituell, magisk og mirakuløs. Det er KRAFT i reneste form, og for meg, den ultimative kreative akt. –Laura Shanley, mor til fire barn.
Orgastisk fødsel synes å være naturlig del av Moder Naturs mesterplan. Både befruktning og fødsel er sexuell erfaring uansett hvordan men vrir og vrenger på det, men i dag er fødsel betraktet og behandlet mer som om en sykdom og ulykke framfor å være hellig og dyptgripende ekstatisk begivenhet. Likevel våkner mange opp til at ekstatisk fødsel fra naturens side vil tilvirke en bedre mor og barn tilknytning. Forskere mener at ammeorgasme har samme tilknyttende relasjon mellom mor og barn, men har henført ammeorgasme til å ha sosial nytteverdig i fortiden da mennesket levde mer primitivt. Saken er at disse moderorgasme er fortsatt til barnets hormonelle beste interesse, og i dag hos flere fagfolk er betraktet som ideell sunn start på familielivet.

Den spirituelle suksessbokserien, Anastasia, av Vladimir Megré, tar for seg ekstatisk fødsel i bok 8.2, Rites of Love:

Smerte ved fødselen er tegn på feilaktig psykologisk holdning overfor fødselsprosessen på foreldrenes side.

Mange, mange dyr føder i naturlige miljø og ingen av dem dør eller erfarer smerte. Heller ikke planla Skaperen smerte for Hans mest elskede skapninger, mennesket, akkurat som en kjærlig forelder ikke ville ha funnet på å planlegge smerte for barna.

Etter hvert som hun fullbyrder hennes høyeste hensikt […] vil kvinnen som har båret det Guddommelige Barn motta Skaperens lovede belønning. Belønningen vil være henrykkelse og gledesfull ekstase under fødselen, sannelig ikke smerte. Fullsteng stikk motsatt, fødselsprosessen […] burde være gledesfull og behagelig erfaring.

Det synes som ekstatisk fødsel er på vei inn igjen i menneskers bevissthet sammen med oppvekking av den gamle gudinnereligionen som ble undertrykt av den paternalistiske religion med en gud som lovet kvinnen smerte ved fødselen som moralsk korrekt. Vi håper på en mer avbalansert tid mellom feminine og maskuline krefter i mennesket, slik at vi kan legge til grunn et samfunn som er mer holistisk og mindre splittet, og frodig sexualitet som er mer tantrisk forløsende i ånd, og fødsler hvor kvinner føder som gudinner gjør, altså i ekstase.
En av de beste bevarte hemmeligheter i nordamerikansk kultur er at fødselen kan være ekstatisk og bestyrkende. Ekstatisk fødsel gir indre kraft og visdom til kvinnen som erfarer den. Selv om kvinnen erfarer smerte ved fødselen, forstår de at det finnes måter å gjøre fødselen tolerabel som ikke involverer å bedøve sansene med medikamenter. De vet at det er bedre å holde sansene levende for å erfare den sanne visdom og kraft som fødselen har å tilby. -Ina May Gaskin, ibid, pg. xiii
Flere og flere kvinner forteller om erfaringen av å ha kontakt med en dypere eller transcendent kilde under fødselen, og noen kaller denne kilden, "gudinnen", og betegner det som orgastisk og ekstatisk følelse som gir urokkelig trygghet og forankring. Det er en følelse av å nå tilbake til den primære kvinne og kilde. Caroline S forteller:
Å presse var absolutt vidunderlig. Det følte SÅ godt. Jeg elsker følelsen av min datters hode press seg ut, og da resten av kropp skled ut var det helt utrolig. Jeg laget høye lyder. Senere spurte KT meg om jeg var i mye smerte, og jeg fortalte at jeg ikke kjente noe smerte overhode. Jeg strakk meg inn i dypet av mitt vesen – jeg følte at jeg strakk meg tilbake gjennom evig tid, tilbake til den Store Moderen – og brukte hennes kraft til å presse henne ut. Disse lydene var kraftlyder. Og jeg følte meg enormt bestyrket. Det var den beste følelsen jeg noen gang har hatt. Primær livskraft strømmet i meg. Kraften av Kvinne, Kraften av Fødsel, Kraften av Carolyn! Hvis jeg kunne prestere dette, kunne jeg utrette alt hva jeg satte meg i fore. Følelsen av min datters kropp som skled ut av vagina var orgastisk. Jeg får gåsehud hver gang jeg tenker på hvor tilfredsstillende det var.
”Å føde som gudinner”, kan raskt bli til motto i tantrisk fødsel, det vil si å føde nytt liv i terapeutisk ekstase framfor traumatisk smerte. En mor burde tilby barnet best mulig start på livet ved alle hormonelle fordeler ved bruk av selvstimulering, intimitet med faren eller en betrodd partner, og å åpne seg for ekstaser, orgasmer og dypere kontakt med den primære indre kvinnen ved fødselen. Filmen, Birth As We Know It, viser at menn har naturlig plass i den orgastiske og tantriske fødsel, og har like så stor terapeutisk nytte å ta del i naturlige fødselsprosess. Faren er en viktig og sentral brikke i å understøtte kvinnes ekstatiske frigjøring ved å tilvirke trygget, bekreftelse og erotikk.
Fødselen er alltid intim og sexuell selv om det intime og sexualiteten kan være tildekket. Min personlige erfaring av mine barns fødsler bekrefter dette. Mine følelser under min kones fødsler kan jeg kun sammenligne med dem jeg har ved fysisk-emosjonell sexuell forening med henne, og hva jeg følte som transcendent kraft som strømmet gjennom henne. Opplevelsen var varm og mykt, akkurat som det å elske, men det var sterkt, kraftfullt og mektig. For hver fødsel forandret denne erfaring mitt liv og tillot meg å ha glimt av det transcendentale. -Lewis E. Mehl, M.D. sitert fra "Psychophysiological Aspects of Childbirth," i The Psychology of Birth, av Leslie Feher.
Også veenes vaginale press rundt penis ved tantrisk fødselssex skal være ytterst givende hvor mannen deler både smerten og ekstasen i det han smelter sammen kvinnen i kraft av den fødende prosess, og oppnår kontakt med hennes indre essens, og på den måten får åpnet opp for hans eget feminine aspekt. Denne tantriske kontakt og ekstase for begge er vanskeligere å oppnå ved andre tidspunkter, og fødselen vil derfor være lurt å utnytte til alles fordel, noe som kan legge til grunn enklere tilgang på disse dører senere hen. En tantrisk orgasme for mannen behøver som kjent ikke etterfølges av ejakulasjon, men blir sæd forløst vil ikke det skade, da sæd rommer relaksin som fremme fødselsesprosessen ved å gjøre skjeden mer forberedt på åpne seg, og rommer andre svært sunne stoffer for huden.

Yoni-massasje ved fødselen
Det er stor fordel for vordende foreldre å ta kurs i tantrisk massasje, især med tanke på å praktisere yoni-massasje da denne type massasje av vagina virkelig forberede hele skjeden til fødselens fysiologiske krav ved å løse opp spenninger hvor enn disse finnes, også som avslapping mens fødselen pågår. Yoni-massasje involverer massasje av anus, og massasje mellom vagina og anus forebygger revning under fødselen, og behov for klipping.
Jeg mener at alle vordende mødre har ansvar å eliminere blokkering før dem føder, og yoni-massasje vil være en viktig og sentral teknikk. Det er kjent at graviditet og fødsel driver opp gamle problemer og sår på overflaten som behøves og forløses, og alt dette setter seg også i musklene. Å være godt forberedt er den beste måte å håndtere muskelproblemer og forebygge traumatisk fødsel. Få derfor hjelp av en din partner eller kjær venn som respekterer og forstår dine behov i å massere bort spenninger i yoni. Dette var min måte å frigjøre meg på. Med tanke på ekstatisk fødsel er det avgjørende å få viktigste muskler så avslappet og forberedt som mulig før fødselen! Ettersom yoni er svært sensitivt område med tanke på at du aldri er blitt utsatt for et slikt press som fødselen, vil yoni-massasje være temmelig forebyggende og gjøre deg fleksibel. Det er vanlig at jenter føler sviende følelse visse steder i yoni de første gangene ved massasje, akkurat som muskler ellers på kroppen kan ha ømme knuter. Hvis det er tilfelle, behøver du å kommunisere med han eller hun som gir deg massasje, og som ved normal massasje la dem vite om presset er for mye, eller om presset bør økes, og om du behøver en pause. Med en av mine venner som hjalp meg hadde jeg flere pauser enn vanlig fordi jeg ikke ønsket sex med han ellers, så jeg ville heller ikke ha orgasme under yoni-massasjen heller. Yoni-massasje behøver ikke å være sex, og i prinsippet er det massasje som alle andre steder på kroppen, og i denne forbindelse er det bare en sunn forberedelse på fødselen, som er noe helt annet enn sex. Klarer ikke din venn å skille, er det kanskje ide å finne ny og mer avansert hjelpepartner. Etter hvert oppdager du at ømme følelser i yoni blir mindre og mindre intense, og det betyr at yoni åpner seg som en blomst, og blir godt forberedt på din deilige orgastiske fødsel. -Devi Shanti

Sitater om orgastisk fødsel
Avslutningsvis har vi samlet en del sitater som omhandler ekstatisk fødsler (som vi lar være på engelsk):

"I am a mother of three great kids, birth coach and doula and want to share with you a special story. The idea that there is a connection between the womb and orgasm had emerged in my head when I was 8 months pregnant with my first baby. [...] I decided to try to use this powerful tool at my birth. The first labor was difficult due to the fact that I had a placental abruption and hadn't realized it. At the end I gave birth naturally with no epidural and a small tear that required 4 stitches. At the time I didn't think that the orgasm helped me but then I realized that maybe it did, maybe it saved me from a c-section. 2nd birth: 3 Years later: I was very much looking forward to trying to use orgasm at my 2nd birth as well. [...] I had contractions every 7-8 minutes and they were not too painful. At this point I asked my husband to do to me what he does best when he wants me to achieve orgasm fast. He started on it and after about 20 minutes I had a good normal orgasm. At the time of arousal toward the orgasm, I hardly felt the contractions. Soon after that I felt as if my system had woken up to the labor. Very strong contractions started to appear and I realized that it was time to go to the hospital. On the way contractions got stronger and I started to feel a strong urge to push. I knew I shouldn't push in the car and I prayed that I would get there on time. We finally got there and in between contractions I told the nurse I am giving birth!! She didn’t believe what I said and checked me. She started to scream that I am giving birth and rushed me to the delivery room. Two pushes and he was out, 15 minutes from the time we left our home, just one hour after reaching an orgasm. Again I needed 4-5 stitches (due to very strong and fast push). 3rd birth: 6 years later: Again it was a healthy pregnancy. This time I decided to reach my orgasm in the delivery room and not at home. I knew that the intensity of the orgasm can make delivery happen really quickly and I wanted an easy relaxed birth as much as possible. [...] We got there at 6:30am and this time I had a doula. The check showed that I was only 2.5 cm and I was told that I was not in active labor! My doula and I started to do all kind of natural tricks and after 3 hours I was still 2.5 cm. The doctor said that if things didn't pick up, maybe they would send me out for a walk. Contractions were mild. It was 10:20am and at this point I asked my doula to leave the room and to make sure no one gets in for 20 minutes. [...] I was finally alone with myself and I started to imagine all the things I know can turn me on in a sexual way and soon after that I started to masturbate in order to achieve orgasm. I managed to do that in about 20 minutes and I had a very nice orgasm. Once I reached it, contractions started to kick in one after another, getting stronger each time. I realized the labor was on a roll now and I was alone in delivery room. I buzzed and my doula came in. I managed to tell her I thought the baby was starting to crown and she was a bit skeptical. (At this point I couldn’t communicate at the peak of a contraction.) Next contraction (which felt to me as a pressure contraction which means I can push) the doula saw the baby’s head starting to show and called the midwife. Once the midwife was there she did tell me to push and with 3 or 4 pushes, my baby came out. Exactly 30 minutes after reaching an orgasm, no tears. [...] I truly believe that the female orgasm exists in order for women to be balanced and to enjoy it but not just for that. It is also a tool we can use in labor. Since my first labor I have been teaching women about the benefits of the female orgasm for deliveries today." -Orgasm a tool for birth", by Shiraz Ariel Drori, Israel.

*
My first experience with birth was pretty unique. I'd been raped and as a result conceived twins, and my now-husband was not yet even my boyfriend yet. I lived alone, and decided nobody was going to see me naked and pushing out two babies. No way! I planned it all out and got homebirthing supplies from a midwife I knew. I planned to deliver in one of my guest rooms, which has my old bunk bed in it. I figured I could sit on the lower bunk and hold onto the railing above me for leverage if I wanted. This ended up working fantastically!! I had no idea at all that I could orgasm during childbirth. Well, after my daugther came out and I'd cleaned her off, I felt my son coming down the birth canal and had this overwhelming urge to rub myself. So there I was sitting on the bed with my loud little newborn daughter crying intermittently, and there I am with one hand holding the railing above me and the other hand rubbing my clitoris. He moved down much faster than she did, and I actually missed when his whole head finally came out because that's when I orgasmed. It was phenomenal and mindblowing! I then reached down and as I was still getting over my orgasm, I didn't have to help his shoulders out...my vagina was still contracting quite a bit. His shoulders fairly easily eased out and I was still moaning and feeling the orgasm, thinking I was coming down from it. Nope! I reached down to pull him out of me and felt the most amazing orgasm ever, and with a loud moan I pulled him out and onto my chest. It was incredible! With the birth of our son, my husband and I were in our bedroom with many candles lit and it was extremely sexy. We made love in the mid-late stages of labor, and then when the baby was starting his way down my vagina my husband applied a vibrator to my clitoris. It was doubly intense as I had a vaginal and clitoral orgasm, just like I did with my first son. My husband caught the baby as I screamed with pleasure and collapsed on the bed. It was so sexy, I have to say. I hope that I can have an orgasm with this upcoming birth, too. It really takes the birth from already amazing to "holy cow!!!" Nicoleigh Hampton
*
"The swells were now coming so close together that it felt almost like one continuous contraction. My entire focus was within me - on the ring of fire that was slowly but surely expanding. I moaned loudly and clawed in an almost desperate manner at John's shoulder, but inside I did not feel desperate at all - the incredibly powerful energy surging through my body was coming to a head; I was at the apex of a Tsunami. I gasped, calling out, 'Oh God, oh my God!' I felt like I was about to have an incredible orgasm. And then suddenly, the waters stilled. My heart stilled. My body stilled. I was completely open, in heart and in body. All pain stopped completely....and slowly, out of the stillness, came an urge - a pushing, a grunting, an unstoppable force.... Suddenly, 'uh-G!' - a feeling of clearing the heights of orgasm exploded. My body took over completely and suddenly my son's head was resting in my hand: large, wet, round and soft. It was amazing." -Having a Baby ON THE WAY, by Laura Joy Francis.
*
"I had the most sought-after midwife in France - my competent and funny aunt Marie-Therese, whose radical idea it was that childbirth above all should feel sexy. I listened to nothing but gospel music during my pregnancy, a music quite new to me, and to France, and "It's a High Way to Heaven" ("...nothing can walk up there, but the pure in heart...") was playing on the stereo during the birth; the warmth of the singers' voices a perfect accompaniment to the lively fire in the fireplace. My vulva oiled and massaged to keep my hips open and my vagina fluid, I was orgasmic at the end. Petit Pierre practically slid into the world at the height of my amazement, smiling serenely even before he opened his eyes." -From Possessing the Secret of Joy, by Alice Walker
*
"A woman in California was giving birth at home in a portable birth tub and feeling very sexy and loving with her partner. Each time she had a contraction she would cry out, 'Oh, baby, I love it. More...more! 'Her windows were open because it was July, and soon a crowd gathered outside her home. When the baby was born amidst shouts of 'Yes!!! Yes!!! Oh, my God, yes!!!' her neighbors gave her a great round of applause. They only realized that it was a birth after they heard the cries of a baby" -From Gentle Birth Choices, by Barbara Harper, R.N.
*
"I began having beautiful, rushing contractions that started low, built up to a peak, and then left me floating about two feet off the bed. Michael was lying beside me and going through the rushes too. I saw that I could breathe very deep and fast and rush higher with the contraction. The contraction would carry me and I would breathe harder and harder and then we would peak - it would slip off and leave us floating. It felt wonderful, and we were having a beautiful time. As the contractions got stronger, it felt like I was making love to the rushes and I could wiggle my body and push into them and it was really fine." -Spiritual Midwifery, by Ina May Gaskin.
*
"I happen to think that having babies is very sexy. The actual birth is so sensuous, very erotic. The feelings we've both had at the birth of each of our babies were so primal." -Kate Capshaw Spielberg (a.k.a. Mrs. Steven Spielberg), McCall's, May 1999.
*
"How many times have I tried to write an account of Naomi's birth, each time to put the pen away and return to my work? Only recently did I understand why. Her birth, like her conception, was an act of a couple's love. It would be as easy to share the details of intercourse as to share the private moments we shared during the wee hours of that foggy October morning. She was born with the same attitude of 'do what comes naturally' that led to her conception. I'll share the play-by-play account with you in the hope that other couples might be encouraged to experience the natural culmination of their love....I had gone to bed nude so rubbing and loving was unobstructed....Just how Bob managed to support my weight and rub my legs and back, do the perineal rub (sheer ecstasy at this point) and check my progress, I'll never know....If only I could somehow recapture and put on this paper the intensity of the love that I felt for the man who was helping my child to be born. No father should ever allow any other man to be a stand-in for him at birth any more than he would call in a stunt-man double to take his place during conception. Every nerve of my body was completely bare to be stimulated and all the stimulations were pleasant....All I could do was tell Bob how much I loved him and how good it felt as he barely touched me with his finger tips." -Scarlett Hart, The New Nativity, Vol. 1,#4
*
"Babies are no longer the eventual, unwritten epilogue to a happily-ever-after ending; they have become the catalysts for steamy love stories told in breathless prose....Karin Stoecker, an editorial manager at Harlequin Books, observed, 'Lately, authors have begun exploring the birth itself as a tender, romantic and to an extent, sensual event." -From "Mr. Right is Now Mr. Mom in Romance Novels," by Alessandra Stanley, New York Times News Service (St. Louis Post-Dispatch, April 12, 1991)
*
"By now we were both aware of the sensuality surrounding birth. Creating this child was an intimate act of love between the two of us, and birthing in a loving way simply and naturally completed that act. As a result of healing, I was much more able to 'open up' during this labor. I had finally become able to make my vagina wet and loose by fantaizing about making love to my husband, so while I labored, I graphically visualized having sex. John and I both welcomed the idea of actually having sex during labor (in fact John offered to perform oral sex on me right in the middle of it...what a man!), but I just happened to be focused elsewhere at the time. In the days preceding I had masturbated frequently. I found this to be an intensely pleasurable, loving, and appropriate preparation for our baby's birth. Laboring in the environment of my own home was crucial to accepting these feelings... I remember very clearly the intense pleasure of feeling my baby's body move downward inside me. The spreading apart of my muscles and bones and the joy of voluntarily allowing my body to do its work was both arousing and exhilarating....I found it amazingly satisfying to pinch my clitoris to relieve the burning sensation while I savored the soft, wet, slightly furry head of the emerging new person pressing on my eager fingers." -Angelica's Birth Story, by Laurie Annis Morgan
*
The vaginal pressure was enormous: an almost unbearable weight pressed against my labia from the inside out. I had been told to expect a "dogging pain," but was unprepared for the sensation of sexual ecstasy, the voluptuous feeling of penetration [...] Crouched on my knees on the little afghan, I caught the infant who rushed from my vagina into the small world between my legs, in the midst of an extraordinary orgasm from the inside out." -They Don't Call it a Peak Experience for Nothing, by Ruth Claire (MOTHERING, Fall 1989)
*
"It was ecstatic, wonderful, thrilling. I heard myself moaning - in triumph, not in pain! There was no pain whatsoever, only a primitive and sexual elation....With the most spiraling, fascinating thrill of all, I felt my baby slither out. I wanted to shout with joy." -NATURAL CHILDBIRTH AND THE CHRISTIAN FAMILY, by Helen Wessel
*
It was the ultimate climax. I felt open, loose and free. Words cannot explain the feeling as my baby's body slithered out. To this day I can still sense that wonderful feeling inside. It makes me tingle. -Allison Scimeca
*
As long as I was alone and able to yield to the sexual joy of the birthing, I was able to experience wonderful orgasmic feelings and no pain at all." -THE NEW NATIVITY, edited by Marilyn Moran
*
"I started pushing while Michael supported me as I squatted. Immediately, after one vigorous push I felt Damian coming down. A tremendous excitement filled the kitchen and Michael and I seemed to merge as our eyes met. It was as if we had become one again as we did in a genital embrace. Yes, we were one. It was not just I who was having the baby. Michael was as well. The moment had become ecstatic. Sensations of every kind and color coursed through me. I was one, one with everything....And with that I shouted in sheer delight as I felt Damian coming....out he shot, into the safety of Michael's confident hands." -HAPPY BIRTH DAYS, by Marilyn Moran
*
"For a couple of days I went in and out of labor. My contractions were extremely pleasant and affirming to my heart. I was indeed heading into the luxury of my dream birth. As a way to increase my tolerance for physical intensity - and to protect my perineum from tearing this time - I massaged myself with olive oil and, via this gentle stimulation, enjoyed several wonderful orgasms throughout the day. After putting my girls to bed for the night, I poured a glass of organic grape juice and curled up in my overstuffed rocker. Staring out at the magnificent ocean view, I resumed perineal massage and reached orgasm with every contraction. Nothing in my life had ever compared to this moment in time. In my journal I wrote, 'I'm massaging myself with olive oil and enjoying the most expansive orgasms I have ever known. Sex has never compared to the sensual pleasure I am experiencing right now." Primal Mothering in a Modern World, by Hygeia Halfmoon, Ph.D.
*
"My contractions were five minutes apart and extremely pleasurable. They reminded me of that "opening" feeling that accompanies an orgasm....feelings of sexual pleasure surrounded me and I felt the desire to create climaxes, with clitoral stimulation, to accompany the inner rhythmic orgasms produced by my baby's gentle touch. -The Blissful Birth of Matthew Renee, by Hygeia Halfmoon
*
"I began having beautiful, rushing contractions that started low, built up to a peak, and then left me floating about two feet off the bed. Michael was lying beside me and going through the rushes too. I saw that I could breathe very deep and fast and rush higher with the contraction. The contraction would carry me and I would breathe harder and harder and then we would peak - it would slip off and leave us floating. It felt wonderful, and we were having a beautiful time. As the contractions got stronger, it felt like I was making love to the rushes and I could wiggle my body and push into them and it was really fine." -SPIRITUAL MIDWIFERY, by Ina May Gaskin
*
"I had two pushing contractions on the bed and Karen came into the world, with the bag of waters still intact, and with the most incredible orgasm that just kept going and going! It took both of us totally by surprise. Just like our love-making, it was a feeling of Life celebrating Life. It seemed so very unfair that Donn couldn't be a part of it too. Susan and Derek were born with slightly longer labors, but with the same joyous orgasm at the end. We tried telling people about our experience. Most thought us liars. A few women patted me condescendingly on the shoulder and told me I really didn't have to make up stories. . . they knew the truth. To those few who have been truly interested and asked what I thought made for such extraordinary experiences, I would say, the ability to feel completely relaxed and at one with myself, my sexuality, the natural process of birth, my husband, and a belief in the wonder of the universe!" -Our Way, Donn and Jean Reed, 1996
*
"My body felt like it was getting a deep internal massage. Just then, warm wet waters flowed from me relieving the taught roundness of my belly to concentrate on bringing him out to start his external journey with us. I rubbed my clitoris gently and drifted into a light and airy meditation. Then I sat up and I walked to the tub to lay in warm water, and realized I was pushing. I stepped into the tub, and asked Jim to put his hands behind me, because the baby was coming. His head passed quickly, and I reached down to greet him, 'Hi sweet baby' so warm, wet and slippery his tiny head was. Feeling his head in my vagina is something so indescribable, it needs to be felt by every woman during her birth. With the next contraction he slid into his daddy's hands....I have never felt so high in all of my life..." -Jenny S.
*
"I experienced orgasmic labor/birth with all of my children: with my first child my orgasmic birth was an overwhelming surprise; with my second child I joyously reveled in it; with my third, I eagerly awaited it! Each of my births, and the energy surrounding them, were unique, exquisite, intense, and beautiful. The only common thread among them was my mind and heart being open to the ecstasy of the birthdance and a willingness to follow that dance wherever it would lead me. By believing in the sacred, sexual, sensual, euphoric and private nature of birth, and believing it should be honored, respected and approached with the same kindness, love, trust, and privacy as is the lovemaking that created the babe within, I felt safe to birthdance the orgasmic pleasure/pain crescendo that defined the births of my children. -BirthDance, Sarieah, student Midwife, CD (DONA)
*
I had an orgasm as my daughter was born. I'd never heard of it before so it was a very pleasant surprise. If I do have another child, I would hope for the same experience with a midwife just as lovely as the one who attended my daughter's birth. -Gin Temoshawsky (Philadelphia, PA) wroteon November 25, 2008 at 8:14am
*
"I am well aware how many women reading this will open their eyes wide in disbelief and dismiss my experience as some sort of exhaustion-induced fantasy. Before it happened to me, I would probably have done the same. Confessing to my friends, who have, in most cases, experienced agonising 10- or 20-hour labours, that mine was the most enjoyable seven hours of my life has been tough enough. But when I add that it was accompanied by an orgasm, I find myself being made to feel in some way strange or deluded. It’s better to keep the whole experience to myself.

Like most mothers-to-be, I was terrified by the idea of birth. A typically pragmatic lawyer, I had decided on a hospital birth with every painkiller at my disposal, even before I became pregnant. I couldn’t see the point in bravely trying to go it alone when medical science could offer me so many options to make it easier.
As my pregnancy progressed without any complications, however, my feelings changed. I began researching more natural, alternative methods. I plumped for a doula. I loved the idea of a woman who would come to my home when I went into labour and was totally independent of the hospital, but experienced enough at delivering babies to help me through it. (Doulas, unlike midwives, don't assist in the actual delivery or provide medical care, but act as professional coaches who offer emotional and practical support during childbirth.)
When my contractions started at midnight, it was my doula whom I called. I was a week overdue and wanted someone who wasn’t emotionally involved with me. My mother and husband were sleeping, and I decided not to wake them up. I knew they would start panicking. But my doula was calm, relaxed and hugely positive about how wonderful the experience was going to be. I spent three hours on all fours in my living room before my husband and mother even woke up.

As my contractions intensified and I got closer to giving birth, I remember starting to feel the sensations. It was the most incredible feeling that began in my pelvis and rippled through my entire lower body. It was wave upon wave of what can only be described as pure pleasure. My pelvis began pushing downwards involuntarily and my legs were trembling as I experienced a prolonged orgasm that lasted what seemed like hours, although during birth your concept of time is very different.

I know now that it was probably more like a series of orgasms over an hour. My husband said afterwards that I was shouting, “Oh my God, it’s so beautiful, it’s like making love”, over and over again. I was trembling and smiling. The doula said my clitoris was pulsating and I kept closing my eyes in ecstasy with each passing wave as the baby moved downwards. My husband was open- mouthed. He didn’t quite know what to say. He said later that it was obvious what was going on.

My baby arrived, without any pain relief, three hours later, and my recovery was incredibly quick because I did not tear or need stitches. I felt wonderful, but was slightly confused and embarrassed about what I had experienced. I also felt somehow guilty that I had felt something usually associated with sexual intercourse during the birth of my daughter. But when I went online, I found hundreds of women blogging about similar experiences.

After the birth, I was so excited that I wanted to share what had happened with friends, but their reactions quickly taught me that this was probably something I should think of as my own private but wonderful experience and keep it to myself. It’s sad that women are too embarrassed to talk openly about orgasmic birth, but hopefully there will be a time in the future when we are more open-minded about our sexuality." -Isobel Patterson, 31, a lawyer from Brighton, The Sunday Times, 22 Mars 2009