25. jul. 2009

Sex og nudisme i det gamle Egypt

I Egypt var sexualitet en skamfri affære. Sex var svært viktig aspekt av livet, fra fødsel til gjenfødelse. Både single og par nøyt sex uten moralske forvanskninger, og mente sex var sentralt også i livet etter døden, og gudene selv var jordiske nok til å formere seg. Sex var ikke tabubelagt, og religionen full av beretninger om utroskap, incest, homoseksualitet og også hintet nekrofili, og verden var skapt ved masturbasjon og sæd.

Ekteskap
Befruktningsdyktige kvinner var de mest ettertraktede. Kvinner med barn var betraktet som å være heldigere enn kvinner uten. Kvinner hadde ideal i modergudinnen, Isis, som var intelligent, vis og mystisk, og en mor.

Menn måtte bevise maskulinitet ved å bli far, og kvinner måtte demonstrere dugelighet i å føde og oppfostre sønner og døtre. Å bli mor var samme som å holde ekteskapet trygt sammen, og sikret kvinnen bedre posisjon i samfunnet. Familien var likevel ikke kun et statussymbol, og de voksne fryktet ikke å vise at dem elsket barna, men det fantes også råd til foreldre:
Ikke begunstig et barn framfor et annet; du vet ikke hvem av dem som kommer til å behandle deg pent.
Til tross polygami ikke var ulovlig (men dyr løsning, derfor ikke fortrukket), ble utroskap likevel ansett som alvorlig overtredelse, og kvinner ble tildelt verst straff. En mann kunne bli tvunget til å skille seg, men kvinnen kunne muligvis bli drept for forbrytelsen. I fortellingen, Tale of Two Brother, ble den utro konen drept og kroppen kastet til hundene. Ellers var en vanlig straff å få nesen skåret bort.

Single jenter og kvinner derimot synes å ha stått fritt i å velge sexpartnere etter lyst, og kunne nyte livet til fulle som forberedelse til ekteskapet.

Omreisende kvinneartister, og unge ”prostuerte”
De egyptiske hellige horer nøyt høy status i samfunnet på grunn av assosiasjon med forskjellige guder og gudinner (som Bes og Hathor), og var ingen gatevandrer i moderne forstand. De hellige horene utpreget seg ved plagg og sminke. Noen av jentene og kvinnene var iført blått fiskenettfajanse i perler, og malte leppene røde, og tatoverte pupper og lår, men beveget seg rundt komplett nakne (nudisme var ellers akseptert i samfunnet grunnet klima). Det foreligger ingen bevis på at disse kvinnene ble betalt for fruktbarhetsrelatert tjenester, og noen mener ordet ”prostituert” derfor er ukorrekt tittel på disse kvinnene.

I et intervju påpekte egyptologen, Daniel Kolos, ved University of Toronto, at førekteskapelig sexuell praksis kan ha ligget til grunn som forutsetning for ekteskap. En av teoriene som separerer disse jentene ifra å være prostituerte er at deres sexuelle aktivitet kan ha fungert som en overgangsrite, akkurat som omskjærning var slik rite for gutter (en 4200 år gammel nedtegnelse nevner 120 gutter som ble omskjært i en og samme seremoni, hvis ritual ble kalt, "sebi"). Med tanke på Egypts vekt på fruktbarhet som angivende for menn og kvinner, er ideen svært antakelig.

En beslektet teori går ut på at jomfrupiker knyttet seg til en gruppe kvinnelig omreisende artister – musikere, dansere og andre. Vi vet at disse omreisende gruppene er sterkt identifisert med guder for fødselshjelp og barnefødsel. Gudinner som Isis, Nemphtys, Meskhenet og Heqet maskerte seg i de kvinnelige artistene, og reiste sammen med guden Khnum. I denne tiden opplevde de unge jentene deres første sexuelle erfaring. Hvis en jente ble gravid under festseremoniene, forlot hun sannsynlig gruppen og kom hjem med et ettertraktet bevis på fruktsomhet. Dødelighet ved barsel var stor i Egypt, og den unge jenta måtte først bevise styrke nok til å overlevde en eller flere barnefødsler for å være ettertraktet gifteevne for høyere klassen menn. Moderskap var dyrket og gav kvinner langt høyere status i samfunnet, så graviditet var først og fremst noe man skulle være stolt av i Egypt, og ble ikke betraktet som problematisk selv for de aller yngste. En jente var vanligvis gift som fjortenåring, og bestemor som trettiåring. En eller flere fødsler i svært ung alder kan ha vært forutsetning for mange jenter å sikre seg et godt ekteskap.

De omreisende kvinneartistene synes ikke å ha vært sex-for-penger-prostituerte, men forstått som å stå i relasjon til det guddommelige, og som assistenter av vordende mødre. Det er dermed ikke sagt at det ikke fantes prostituerte som tok imot penger, bare at det foreligger rent lite bevis på en slik praksis. I betraktning av det gamle Egypts svært annerledes forestillinger om sexualitet, vil moderne konsepter av både sexualitet og prostitusjon uansett passe dårlig inn med dette gamle samfunnets herskende betydninger. Alt tyder på at disse kvinnelige artistene, disse ”prostituerte”, var behandlet med høflighet og respekt ved deres utpreget etablert relasjon med fruktbarhet, barnefødsel, religion og magi.

Prevensjon
Egypterne hadde også deres måter å unngå barnefødsel, i både prevensjon og abort. Reseptene var for det meste tilvirket ved ubehagelige ingredienser, som for eksempel krokodillemøkk. Her følger en av de mer hyggeligere oppskrifter i hvordan kvinner kunne unngå graviditet opptil i tre år:
Grind together finely a measure of acacia dates with some honey. Moisten seed-wool with the mixture and insert it in the vagina. -Ebers Medical Papyrus

Incest
Det eksisterer delte meninger om hvorvidt incest var utbredt i det generelle egyptiske samfunn. Mytologiene indikerer ingen normativ tabu omkring incest, hvor selv gudene hadde det for seg å nyte bror-og-søster-sex. Det er større enighet i at kongefamiliene rommet flere incestuøse relasjoner. Det var i kvinnens årer at konglige blod fløyt, ikke i mannens. For å bli farao måtte en mann gifte seg med en konglig prinsesse, som i praksis var hans søster eller halvsøster.

Nudisme
Nudisme var vanlig i Egypt. De kongelige satte ikke alene den hårløse kroppen som en standard, også sosial nakenhet synes ikke å ha være et unikt fenomen til arbeidere (på grunn av varmen), men vanlig også i de høyere klasser. I det åttende dynastiet fantes det en unik avbildende kunstform som ikke hadde maken før eller senere i egyptisk kultur. Kunsten var realistisk i stedet for å være symbolsk. Derfor er det interessant at Akhenaten, Nefertiti og deres barn, er avbildet og skulptert nakne. I denne perioden avbildet kunstnere hva dem så.